Wychodząc naprzeciw rosnącym obowiązkom administracyjnym oferujemy Państwu pomoc w opracowaniu niezbędnych regulaminów (np. związanego z obowiązkami wynikającymi z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmowi czy regulaminu używania floty samochodowej). Posiadamy także bogate doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu procedur podatkowych usprawniających codzienną pracę działu finansowego (np. procedury rozliczeń w zakresie VAT, procedury rozliczania strat w środkach obrotowych czy procedury postępowania w trakcie kontroli), oraz procedur mających ma celu zminimalizowanie ryzyka poniesienia odpowiedzialności karnej skarbowej przez zarząd.