Wspieramy naszych klientów w procesie zakładania i likwidacji przedsięwzięć gospodarczych. Oferujemy pomoc na wstępnym etapie prowadzenia działalności udostępniając adres siedziby (wymóg polskiego prawa), przesyłając korespondencję i składając niezbędne raporty właściwym urzędom i sądom. Na życzenie klienta zakres pomocy może także objąć powierzenie nam zarządu nad spółką (zarząd powierniczy).