Przedsiębiorcy niejednokrotnie nie zdają sobie sprawy z otrzymania pomocy de minimis (jaką może być przykładowo udział pracownika w dofinansowanym ze środków unijnych szkoleniu), której wartość w okresie 3 lat nie powinna przekroczyć 200.000 EUR. Pomagamy klientom wdrażać procedury mające na celu monitorowanie poziomu otrzymanej pomocy tego rodzaju.