Nasze szkolenia „Komunikacja w zespole" skierowane są do pracowników działów księgowo-finansowych, jak również do członków pozostałych zespołów.

 

Szkolenie to zostało opracowane na bazie obserwacji naszych doradców, iż trudności w pracy działu księgowo-finansowego wynikają z problemów komunikacyjnych pomiędzy tym działem a pozostałymi zespołami w firmie (działem kadrowym, handlowym, zarządem etc.). Problemy komunikacyjne z kolei powodowane są bardzo często nieznajomością lub niestosowaniem narzędzi prowadzących do skutecznej komunikacji członków zespołów.

 

Metodologia szkolenia oparta jest w dużej mierze na metodologii komunikacji NVC (non-violence communication, porozumienie bez przemocy), które to podejście obecnie cieszy się rosnącym zainteresowaniem na świecie. Popularność ta wynika z faktu, że z jednej strony metodologia NVC obejmuje zachęcenie uczestników do analizy postaw swoich i rozmówców, ale też uczy narzędzi komunikacji, tj. postaw prowadzących do efektywnego porozumienia.

 

Taxpoint - w odróżnieniu od innych firm na rynku - oferuje w ramach profesjonalnie przygotowanych warsztatów ćwiczenia oparte na sytuacjach rzeczywistych, przykładach z codziennej działalności działów finansowego i pozostałych. Na takie podejście pozwala nam nasze wieloletnie doświadczenie w pracy merytorycznej i w konsekwencji pełne zrozumienie specyfiki współpracy działu finansowego z pozostałymi działami.