Informacja o strategii podatkowej obowiązkowa dla szerszej grupy podatników?

16.12.2021 / CIT

Powoli zbliżamy się do upływu terminu na publikację informacji o realizowanej strategii podatkowej, o której mowa w art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („Ustawa o CIT”), dla większości podatników objętych tym obowiązkiem.

Przypomnijmy, że obowiązek podania do publicznej wiadomości tej informacji wszedł w życie 1 stycznia 2021 r. i dotyczy podatników CIT, których przychody podatkowe przekroczyły 50 mln EUR w roku podatkowym oraz podatkowych grup kapitałowych (bez względu na kwotę przychodów). Publikacja informacji o realizowanej strategii podatkowej powinna zostać dokonana do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, którego ona dotyczy. Jeżeli zatem rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym, informacja taka powinna zostać opublikowana w terminie do 31 grudnia 2021 r.

 

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 1 i art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o CIT obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej dotyczy tzw. dużych podatników CIT, których przychody podatkowe podawane są do publicznej wiadomości w terminie do dnia 30 września każdego roku. Stąd też przyjęło się, że do oceny, czy dany podatnik osiągnął określony próg przychodów podatkowych, który obliguje go do publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej, powinno brać się pod uwagę dane finansowe za rok podatkowy poprzedzający rok, za który informacja o realizowanej strategii podatkowej jest publikowana. Tym samym, skoro pierwsza informacja o realizowanej strategii podatkowej dotyczy 2020 r., rozstrzygnięcie czy dane obowiązki sprawozdawcze dotyczą konkretnego podmiotu powinno dokonywać się na bazie jego przychodów za 2019 r. Pomocna w tym zakresie powinna być lista tzw. dużych podatników CIT. Inaczej mówiąc: jeśli podatnik w 2020 r. został ujęty na omawianej liście (bazującej na przychodach osiągniętych w roku poprzednim), to miałby on obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii za 2020 r.

 

W ostatnim czasie jednak ukazała się interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 listopada 2021 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.363.2021.2.NL), w której organ zajął stanowisko odmienne. Wskazał on, że przekroczenie przez podatnika progu 50 mln EUR przychodów, które skutkuje obowiązkiem z art. 27c Ustawy o CIT, odnosi się do roku realizacji strategii podatkowej. Zdaniem organu, jeśli pierwsza informacja o realizowanej strategii podatkowej dotyczy 2020 r., to przychody osiągnięte tymże roku będą miarodajne do oceny, czy podatnik powinien tę informację podać do publicznej wiadomości czy też nie. Ujęcie podatnika na tzw. liście dużych podatników CIT nie ma w ocenie organu w procesie oceny żadnego znaczenia.

 

Ze stanowiskiem tym w naszej ocenie nie sposób się zgodzić. Podejście organu w wydanej interpretacji pomija fakt, że art. 27b ust. 1 oraz 27b ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT nie odwołują się do żadnego konkretnego roku, a opisują jedynie mechanizm publikowania danych największych podatników CIT i warunki, jakie powinien spełnić podatnik, by znaleźć się na takiej liście.

 

Podejście zaprezentowane w interpretacji może mieć jednak znaczenie dla tych podatników, których przychody w 2019 r. i 2020 r. nie były na zbliżonym poziomie. Zwracamy zatem uwagę, że jeśli na podstawie danych finansowych za 2019 r. doszli oni do wniosku, że nie dotyczy ich obowiązek z art. 27c Ustawy o CIT, podobna analiza na gruncie danych za 2020 r. mogłaby prowadzić do innych wniosków.

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Aleksandra Wilkołek
Menedżerka
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Natalia Stanek
Doświadczona Konsultantka
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!