Składanie informacji CIT-ST – wątpliwości związane z wprowadzonymi zmianami

24.03.2022 / CIT

  • Jak informowaliśmy już na naszym blogu (post z 13 stycznia br.) z dniem 1 stycznia 2022 r. znowelizowano zasady składania CIT-ST opisane w art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego (JST) innej niż właściwa ze względu na ich siedzibę.

Nowelizacja ta związana jest ze zmianą zasad finansowania samorządu terytorialnego wynikającą z ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw.

 

W miejsce raportowania miesięcznego (jakie mogło występować w przypadku zmian w liczbie zatrudnianych pracowników) oraz rocznego po zakończeniu roku (składanego łącznie z zeznaniem rocznym) wprowadzono jednorazowe raportowanie w terminie do 31 marca każdego roku. Nowe zasady weszły w życie z początkiem 2022 r. należy zatem uznać, że:

 

  • Do 31 marca 2022 r. podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze JST innej niż właściwa ze względu na ich siedzibę powinni złożyć informację CIT-ST.
  • Powyższy obowiązek nie jest uzależniony od tego, czy rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
  • Na powyższy obowiązek nie ma wpływu uchwalone odroczenie terminu na złożenie zeznania CIT-8 za poprzedni rok podatkowy, które odnosi się do art. 27 ale już nie do art. 28.

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 28 ustawy dane w informacji należy wypełnić według stanu na 31 grudnia 2021 r. W myśl tego przepisu, informację należy złożyć „według ustalonego wzoru” – ten jednak nie został do dziś opublikowany. W związku z brakiem nowego formularza raportowania należałoby dokonać na druku CIT-ST(8) oraz, jeśli taki załącznik jest wymagany, CIT-ST/A(5).

 

Jednocześnie nie jest jasne jak należy podejść do obowiązku składania CIT-ST za zakończony rok, w odniesieniu do którego składane będzie zeznanie roczne. Przepis statuujący taki obowiązek został uchylony a dane wynikające z CIT-ST, jaki byłby dołączony do składanego CIT-8, byłyby identyczne z danymi wykazanymi w formularzu składanym do końca marca. Powielanie takiego raportowania może wydawać się zbędne.

 

Z drugiej strony, jeśli przyjąć, że zamierzeniem ustawodawcy była zmiana zasad raportowania (w miejsce raportowania za okresy przeszłe – raportowanie na przyszłość), to składanie w roku wprowadzenia takiej zmiany dwóch informacji byłoby naturalną konsekwencją. W takim przypadku na CIT-ST składanym do końca marca (pierwsza informacja składana na nowych zasadach) należałoby wskazać (okienka 4 i 5) okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. W CIT-ST składanym łącznie z zeznaniem rocznym (ostatnia informacja składana na starych zasadach) należałoby natomiast wpisać rok poprzedni (od 1 stycznia do 31 grudnia 2021). O ile zatem nie pojawią się odmienne wyjaśnienia ze strony Ministerstwa Finansów, to podejście polegające na ponownym złożeniu wraz z odroczonym CIT-8 informacji CIT-ST wydaje się najbezpieczniejsze.

 

Końcowo przypominamy, że od 1 stycznia tego roku nie istnieje już obowiązek składania informacji miesięcznych.

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Katarzyna Knapik
Partnerka
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.