NSA: Wydatki związane z uczestnictwem w spotkaniach integracyjnych osób świadczących usługi w ramach tzw. B2B stanowią wydatki reprezentacyjne

12.01.2023 / CIT

  • W ostatnim czasie pojawiło się nowe orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II FSK 572/22), w którym NSA wypowiedział się w sprawie możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych ze spotkaniem integracyjnym w zakresie, w jakim poza pracownikami biorą w nim udział osoby współpracujące z finansującym w ramach tzw. B2B.

Spółka wnioskująca o wydanie interpretacji indywidualnej zwróciła się do Dyrektora KIS z pytaniem, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów faktycznie poniesione wydatki związane z organizacją spotkań integracyjnych i uczestnictwem w nich pracujących wspólnie w zespołach mieszanych - pracowników oraz osób, które współpracują ze spółką w ramach tzw. umowy o współpracy B2B. Wydatki wskazane we wniosku obejmują pokrycie przez spółkę kosztów m.in. noclegu, wyżywienia, udostępnienia sali konferencyjnej, warsztatów/atrakcji zespołowych o charakterze integracyjnym/motywacyjnym, dojazdu do miejsca spotkania, ubezpieczenia NNW oraz zakupu biletów np. do kina lub teatru.

 

Dyrektor KIS częściowo zgodził się ze stanowiskiem spółki, potwierdzając jej prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze spotkaniami integracyjnymi w zakresie, w jakim dotyczą one uczestnictwa w spotkaniu osób będących pracownikami spółki. Stwierdził jednak, że wydatki ponoszone na uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych osób, które łączy ze spółką umowa o współpracy w ramach tzw. B2B nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów, ponieważ posiadają cechy reprezentacji. Będą więc wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT.

 

NSA podtrzymał niestety stanowisko Dyrektora KIS wyrażone w uchylonej przez sąd pierwszej instancji interpretacji indywidualnej. Wskazał, że wydatki poniesione w związku z udziałem współpracowników B2B, którzy świadczą dla spółki usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mają na celu wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy w oczach kontrahentów i partnerów biznesowych. W uzasadnieniu wyroku podkreślono ponadto, że „Zaliczenie takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów byłoby w istocie uznaniem wydatków spółki na motywowanie współpracowników do lepszego prowadzenia własnej działalności gospodarczej, czyli de facto ponoszeniem wydatku na rzecz innej firmy.”

 

NSA nie zakwestionował przy tym pozytywnego wpływu integracji zespołów złożonych z pracowników oraz osób świadczących usługi w ramach B2B. Podkreślił, że z pewnością wpływają one na poprawę współpracy oraz pozwalają na wymianę doświadczeń zawodowych, co stanowi korzyść dla spółki. W ocenie sądu nie zmienia to jednak faktu, że wydatki te należy wykluczyć z kosztów uzyskania przychodów, jako wydatki na reprezentację.

 

W praktyce Taxpoint obserwujemy, że zaprezentowane przez NSA stanowisko zaczyna dominować także w niekorzystnych dla podatników interpretacjach indywidualnych. Co jednak istotne, w dalszym ciągu pojawiają się pozytywne rozstrzygnięcia, które potwierdzają, że przy spełnieniu określonych warunków, wydatki dotyczące uczestnictwa w spotkaniach osób współpracujących z pracodawcą w ramach B2B mogą być ujęte w kosztach uzyskania przychodów. Kluczowy jest przede wszystkim charakter i program tego typu spotkań – tj. czy elementem spotkań będą też np. szkolenia i prezentacja planów strategicznych spółki na najbliższe kwartały. Organy podatkowe nie powinny automatycznie zakładać, że na imprezach szkoleniowo-integracyjnych, w tym także dla osób świadczących usługi w ramach B2B chodzi wyłącznie o reprezentację, podczas gdy integracja jest jedynie jednym z elementów spotkania. Aspekty służbowe przewidziane w zakresie spotkania dają, więc podatnikom szansę na ujęcie w kosztach uzyskania przychodów kosztów uczestnictwa także osób współpracujących z pracodawcą w ramach B2B.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani naszym wsparciem w związku z zagadnieniami poruszonymi w powyższym artykule, serdecznie zapraszamy do współpracy.

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Marcin Radwan
Partner
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Marta Jamka
Doświadczona Konsultantka
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.