Od 2011 r. Taxpoint jest firmą członkowską MSI Global. Członkowie MSI to renomowane, niezależne podmioty, które wybrano z wielką starannością spośród najlepszych firm w każdym regionie. Dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu partnerów, doświadczeniu porównywalnemu z tym, jakim mogą wykazać się duże firmy, a także osobistej obsłudze, komunikatywności i przedsiębiorczości firmy członkowskie MSI są w stanie konkurować z największymi firmami międzynarodowymi oferując usługi najwyższej jakości.

 

MSI założono w 1990 r. w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie w zakresie międzynarodowej współpracy pomiędzy niezależnymi profesjonalnymi doradcami. Od tej pory MSI ugruntowało swą pozycję wiodącego, międzynarodowego stowarzyszenia ponad 250 niezależnych firm członkowskich z ponad 100 krajów obu Ameryk, Azji, Australii, Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. MSI konsekwentnie utrzymuje się w pierwszej dwudziestce organizacji dostawców usług doradczych o zasięgu ogólnoświatowym, zrzeszających międzynarodowe sieci usług rachunkowych i prawniczych oraz stowarzyszenia kancelarii prawnych. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.msiglobal.org.