Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand". W ramach konkursu firmy z sektora MŚP prowadzące działalność we wskazanych poniżej branżach, mogą ubiegać się o dofinansowanie promocji swoich produktów na rynkach międzynarodowych (udział w targach, misjach zagranicznych, etc.).

 

Nabór prowadzony będzie w okresie od 24 czerwca 2016 r. do 5 sierpnia 2016 r.

 

Branże, dla których zatwierdzono ww. konkurs:

  • polskie specjalności żywnościowe,
  • IT/ICT,
  • meblarska,
  • jachty i łodzie rekreacyjne,
  • kosmetyczna,
  • usług prozdrowotnych,
  • sprzęt medyczny.  

 

 

W przypadku zainteresowania ww. konkursem prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, anita.strzelecka@taxpoint).