Jako firma od lat specjalizująca się we wspieraniu przedsiębiorców działających na terenie specjalnych stref ekonomicznych dostrzegamy liczne trudności, z którymi ci przedsiębiorcy musza się borykać w wyniku kryzysu pandemicznego. Doradzamy w kwestiach dotyczących utrzymania inwestycji, a także pomagamy w procesie zmiany zezwolenia i decyzji o wsparciu. Ponadto, sygnalizujemy w różnych mediach specyficzną i trudną sytuację tych podmiotów, czego przykładem są: