1 lipca zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie podatku VAT wprowadzone na szczeblu unijnym w ramach pakietu Quick Fixes (systemu szybkich korekt). Wydane w związku ze zmianami w ustawie VAT rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock wprowadza nowy wzór formularza VAT-UE. Zwracamy uwagę, że wzór deklaracji VAT-UE obowiązuje już od rozliczenia za czerwiec 2020.Jednocześnie niepokoi brak wzoru zawiadomienia dotyczącego prowadzenia takiego magazynu. Należy pamiętać, że na podatniku ciąży obowiązek złożenia takiego zawiadomienia w terminie 14 dni od dnia pierwszego wprowadzenia towarów objętych procedurą call-off stock do magazynu w Polsce.