6 lipca na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji (UOKIK) pojawił się komunikat dotyczący wszczęcia pierwszych postępowań administracyjnych w sprawie zatorów płatniczych. Z opublikowanej informacji wynika, że Prezes UOKiK wszczął postępowania wobec 51 podmiotów działających m. in. w branży logistycznej, odzieżowej oraz produkcji sprzętu AGD.

Kontrolowani przedsiębiorcy zostali wytypowani w oparciu o dane przekazane UOKiK przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Po przeprowadzeniu analizy blisko 1 mln transakcji handlowych z udziałem ok. 100 tys. przedsiębiorców urzędnicy UOKiK wytypowali grupę 51 podmiotów, które są podejrzewane o powodowanie największych zatorów płatniczych.

 

Zgodnie z regulacjami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych przedsiębiorcy objęci postępowaniami są narażeni na sankcje w postaci administracyjnych kar pieniężnych. Wymierzając karę organ uwzględnia wartości niespełnionych oraz spełnionych po terminie świadczeń pieniężnych oraz okresy ich przeterminowania. 

Zalecamy analizę stosowanych u Państwa terminów zapłaty w transakcjach handlowych pod kątem ich zgodności z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.