6 lipca w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie stanowiące wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 33 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, dalej: ustawa COVID-19). Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie, które zostały zawarte w rozporządzeniu.

 

- szczegółowa regulacja przebiegu procesu weryfikacji tzw. tymczasowego profilu zaufanego

 

- wprowadzenie elektronicznego wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego

 

- ułatwienie w zakresie uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu zaufanego