9 października br., weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1747). Przywołana ustawa zmieniła zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa przysługujących osobom, którym obniżono wymiar czasu pracy lub wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia na podstawie przepisów Tarczy Antykryzysowej.

 

Nowa ustawa wprowadza do przepisów Tarczy Antykryzysowej regulację, zgodnie z którą bez wpływu na ustalenie podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa pozostaje fakt obniżenia pracownikowi wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę, które zostały dokonane na podstawie Tarczy Antykryzysowej.

 

Przepis wprowadzający ww. nowe zasady wchodzi w życie z mocą wsteczną, tj. od dnia 31 marca 2020 r.