4 listopada br. Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie planowanych zmian regulacji dotyczących faktur uproszczonych. Wszelkie uwagi i opinie w tym zakresie podatnicy mogą składać do 10 listopada 2020 r.

 

Proponowana zmiana ma na celu redukcję obowiązków administracyjnych poprzez przyjęcie założenia, że paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł przestałby być fakturą uproszczoną. Ministerstwo planuje w związku z tym wprowadzenie dodatkowej, obowiązkowej informacji do faktur uproszczonych, aby za taką fakturę można było uznać dokument, który zawiera również dane nabywcy tj. nazwę (imię i nazwisko) oraz adres.

 

Jak informuje Ministerstwo, wprowadzenie takich zmian spowoduje, że sprzedawca nie będzie zobowiązany do raportowania paragonów fiskalnych z NIP do 450 zł w JPK_VAT. Nabywca natomiast będzie musiał domagać się wydania pełnej faktury VAT lub faktury zbiorczej do takich paragonów.