Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na problematykę ustalania prawidłowego roku podatkowego poniesienia kosztu uzyskania przychodu. Zgodnie bowiem z ostatnio pojawiąjącym się w interpretacjach podatkowych stanowiskiem fiskusa art. 15 ust. 4e ustawy o CIT definiujący dzień poniesienia kosztu ma zastosowanie wyłącznie do kosztów pośrednio związanych z przychodami. Zachęcamy do lektury artykułu Rzeczpospolitej „Dla jakich rodzajów kosztów znaczenie ma dzień poniesienia” autorstwa Magdaleny Pancewicz – doświadczonego menedżera i doradcy podatkowego w Taxpoint. Autorka artykułu polemizuje ze wspomnianym stanowiskiem organów wskazując na brak jego oparcia w przepisach ustawy o CIT.

 

Jesteśmy także gotowi udzielić wsparcia przy zagadnieniach, które dotyczą przyporządkowywania kosztów do odpowiedniego roku podatkowego – zapraszamy do kontaktu.

 

https://www.rp.pl/Rachunkowosc/311089993-Dla-jakich-rodzajow-kosztow-znaczenie-ma-dzien-poniesienia.html

 

Główne zagadnienia omówione w artykule to:

  • Zasady ustalania właściwego roku podatkowego dla poniesionego kosztu,
  • Zastosowanie definicji dnia poniesienia kosztu do kosztów bezpośrednich i pośrednich,
  • Aktualne stanowisko fiskusa w przedmiotowej kwestii.