Przypominamy, że beneficjenci Tarczy Finansowej dla MŚP zobowiązani są dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.:

  • dokumenty potwierdzające, że osoba, która zaakceptowała Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu przedsiębiorcy była uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy lub
  • potwierdzenie Przedsiębiorcy dokonania tych czynności w formie oświadczenia.

 

Zgodnie z treścią umowy subwencji finansowej zawartej przez beneficjenta Tarczy Finansowej dla MŚP z Polskim Funduszem Rozwoju S.A., bank nie później niż w terminie do 30 listopada 2020 r., za pośrednictwem komunikatu w bankowości elektronicznej lub na stronie internetowej Banku, poinformuje przedsiębiorcę o formie, w jakiej przyjmie od przedsiębiorcy dokument pełnomocnictwa lub oświadczenie.

 

Co ważne, w przypadku niedostarczenia dokumentów beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu całości subwencji niezależnie od spełniania warunków do zwrotu subwencji w mniejszej wysokości.