Dwie nowelizacje: ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw – zostały podpisane przez prezydenta w dniu 28 listopada 2020 r.

 

Spośród zmian obu nowelizacji najszerzej komentowane są:

  • wprowadzenie możliwości rozliczania się niektórych firm za pomocą tzw. estońskiego CIT, którego istotą jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa oraz
  • opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT czego głównym celem, jak tłumaczy Ministerstwo Finansów jest uszczelnienie systemu podatkowego i obrona przed wyprowadzaniem pieniędzy do rajów podatkowych.

 

Zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.