Informujemy, że w ubiegłym tygodniu zostały uchwalone ustawy nowelizujące tzw. ustawę tarczową (Dz. U. poz. 1842) zmieniające zasady dotyczące dopuszczalności świadczenia pracy przez pracowników w trakcie kwarantanny i izolacji. Takie rozwiązanie zakłada art. 4h i art. 4ha, które umożliwiają pracownikowi wykonywanie swoich obowiązków zawodowych po obopólnej zgodzie stron stosunku pracy. Do tej pory przepisy nie określały takiej możliwości.

 

Praca podczas kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych

  • w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie;
  • nowe regulacje weszły w życie 5 grudnia 2020 r.