30 listopada br. w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy o CIT (poz. 2123) – dodano art. 27c, zgodnie z którym wybrani podatnicy mają obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. W odpowiedzi udzielonej na pytanie DGP Ministerstwo Finansów potwierdziło, iż obowiązek opublikowania informacji dotyczy już 2020 roku co oznacza, że pierwsza publikacja ww. informacji musi nastąpić do końca 31 grudnia 2021 r. (w przypadku podatników, których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym).  

 

Publikowanie informacji o strategii podatkowej – najważniejsze zasady

  • elementy informacji o strategii podatkowej to: stosowane procesy i procedury dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych,  dobrowolne formy współpracy z organami KAS, opis podejścia podatnika do realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Polski, informacje o wybranych transakcjach z podmiotami powiązanymi, wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych/ogólnych/WIS/WIA, restrukturyzacjach, rozliczeniach w rajach podatkowych;
  • miejsce publikacji: strona internetowa podatnika;
  • informacja do US: obowiązek przekazania drogą elektroniczną naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika informacji o ww. adresie strony internetowej.