Przypominamy, że 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie przepisy, nakładające na płatników składek lub osoby fizyczna zlecające dzieło obowiązek informowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli:

  • umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub
  • jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

 

Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.