Ministerstwo Finansów poinformowało, że Komitet Standardów Rachunkowości opracował rekomendacje pt. Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19. Rekomendacje zawierają wskazówki w zakresie kwestii dotyczących m. in.:

  • ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym dodatkowych kosztów działalności operacyjnej spowodowanych COVID-19;
  • ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym wsparcia uzyskanego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej oraz w ramach innych form pomocy;
  • informacji ujawnianych w związku z COVID-19 w sprawozdaniu z działalności.

Dokument skierowany jest do osób odpowiedzialnych za sporządzenie sprawozdania finansowego, tj. kierowników jednostek, osób, którym powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych.

Pełen tekst rekomendacji jest dostępny pod wskazanym poniżej adresem www:

https://www.gov.pl/web/finanse/rekomendacje-i-inne-publikacje2#xd_co_f=MDIxNDhkYzQtNGViNS00MTA4LTlmNmQtMjgwNWE1ZTE1YTU0~