Ministerstwo Finansów opublikowało nowe projekty rozporządzeń zakładające kolejne odroczenie do 30 czerwca 2021 r. poboru podatku u źródła według nowych zasad, które miały obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Przedłużenie terminu uzasadniane jest utrudnieniem prowadzenia prac legislacyjnych w związku z pandemią COVID-19.

 

Projektowane rozporządzenia:

  • w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

mają wejść w życie 31 grudnia 2020 r.