Polski Fundusz Rozwoju S.A. poinformował, że 5 stycznia br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie Tarczy Finansowej PFR 2.0. Zgodnie z opublikowaną informacją, program objęty nową Tarczą PFR ma zostać uruchomiony już 15 stycznia 2021 r.

 

Program objęty nową Tarczą PFR 2.0 ma celu rekompensacje strat, które przedsiębiorcy ponieśli w wyniku pandemii COVID-19. Najważniejsze założenia programu to:

  • umorzenie pełnej kwoty subwencji uzyskanej w ramach Tarczy Finansowej 1.0 dla branż najbardziej poszkodowanych, bez konieczności spełnienia warunku o utrzymaniu stanu zatrudnienia;
  • rozszerzenie liczby branż, które będą mogły skorzystać z programu do 45 - dzięki czemu na wsparcie mogą liczyć, np. branże targowa i edukacyjna, szkoły oraz drukarnie;
  • rozszerzenie możliwości skorzystania z Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla firmy, które nie mały osób zatrudnionych na etatach w grudniu 2019 roku, ale zatrudniały pracowników w lipcu 2020 r.