1 lutego b.r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 poz. 152). Dodatkowa pomoc przyznana będzie branżom, które na dzień 30 listopada 2020 r. prowadziły działalność gospodarczą według kodów PKD wymienionych w rozporządzaniu m.in. hotelarskiej, gastronomicznej, fitness.

 

POMOC BRANŻOWA

 

Zostało przyznane wsparcie dla poszczególnych branży w postaci:

  • świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy,
  • ponownego świadczenia postojowego,
  • dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zwolnienia z opłat na składki na ubezpieczenie.