W ubiegły czwartek na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (nr projektu 110). Projekt rozporządzenia przewiduje m. in. możliwość opatrzenia zeznań podatkowych PIT-28 oraz PIT-36 podpisem zaufanym (podpis składany przy pomocy profilu zaufanego) albo podpisem osobistym (podpis składany przy pomocy tzw. e-dowodu), jeśli są one przesyłane przez portal podatkowy.

 

W myśl przepisów przejściowych rozporządzenia zmiany miałyby wejść w życie z dniem 15 lutego 2021 r., co by oznaczało, że podatnicy mogliby podpisywać w ww. sposób zeznania podatkowe składane już za ubiegły rok podatkowy.

 

Projekt jest obecnie na etapie konsultacji społecznych. Pełna treść projektu rozporządzenia wraz z jego uzasadnieniem jest dostępna pod wskazanym poniżej adresem www:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343150/katalog/12761808#12761808