W ubiegły piątek na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nr projektu UD159). Projekt ustawy przewiduje m. in. wprowadzenie tzw. faktur ustrukturyzowanych, czyli rodzaju faktur elektronicznych posiadających ustrukturyzowany format XML. Zgodnie z założeniami projektowanych przepisów stosowanie faktur ustrukturyzowanych będzie początkowo dobrowolne i będzie wymagać akceptacji odbiorcy faktury. Same faktury będą wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W myśl przepisów przejściowych ustawy zmiany miałyby wejść w życie z dniem 1 października 2021 r.

 

Projekt jest obecnie na etapie jego opiniowania. Pełna treść projektu ustawy wraz z jej uzasadnieniem jest dostępna pod wskazanym poniżej adresem www:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343202/katalog/12762050#12762050.