Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało projekt rozporządzenia, z którego wynika że podmioty brytyjskie handlujące z Polską nie muszą ustanawiać przedstawiciela podatkowego. Brak tego obowiązku będzie dotyczyć podmiotów pochodzących z Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej i Norwegii. Zmiana ta ma szczególnie istotne znaczenie w związku z brexitem. Do tej pory Ministerstwo Finansów informowało, że podatnicy z Wielkiej Brytanii, którzy są lub będą zarejestrowani dla celów VAT w Polsce, będą zobowiązani od 1 stycznia 2021 roku ustanowić przedstawiciela podatkowego, który będzie wykonywał w imieniu i na rzecz podatnika jego obowiązki w zakresie rozliczania podatku VAT w Polsce.

 

Rozporządzenie ma wejść w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2021 roku.