Serdecznie zachęcamy do przeczytania artykułu autorstwa naszego Partnera Władysława Vargi opublikowanego na łamach Rzeczpospolitej pt. „VAT neutralnością stoi”. Tekst na kanwie wyroku TSUE z 3 lutego 2022 r. (C 515/20) omawia zasadę neutralności podatku VAT wskazując, że towary lub usługi podobne, które są konkurencyjne wobec siebie, nie mogą być traktowane odmiennie z punktu widzenia VAT. W szczególności nie mogą być one opodatkowane różnymi stawkami podatku.

 

Link do artykułu: https://www.rp.pl/podatki/art35997271-vat-neutralnoscia-stoi

Tekst jest dostępny tylko dla dla e-prenumeratorów „Rzeczpospolitej”.

 

Zapraszamy do lektury!

 

#Rzeczpospolita #RP #podatki #VAT #TSUE