Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło ostatni konkurs w ramach POIR pt. „Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe”. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, w tym dużych, a także ich konsorcjów (również z jednostkami naukowymi), planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych w zakresie cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych. Celem projektu ma być opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Projekt musi zostać zakończony i rozliczony ostatecznie do 31 grudnia 2023 r.

 

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. Konkurs zakłada minimalną wartość kosztów  kwalifikowalnych projektu na poziomie 5 mln zł i maksymalną w wysokości 50 mln euro.

 

Nabór wniosków rusza już niebawem, tj. 19 października br. i potrwa do 4 listopada br.