Rozpoczynamy kolejny sezon przeglądów podatkowych. Naszych Klientów zachęcamy do korzystania z platformy Taxvelo – narzędzia Taxpoint usprawniającego prowadzenie projektów.

Taxvelo to narzędzie służące do przekazywania danych na linii Klienci – Taxpoint w ramach prowadzonych projektów (np. przeglądów podatkowych). Chodzi tu tak o materiały przesyłane na dedykowany serwer, w ramach uporządkowanej struktury przygotowanej przez Taxpoint, jak i o informacje przekazywane w formie (i) odpowiedzi na pytania z autorskich kwestionariuszy on-line zbudowanych logicznie (każde kolejne pytanie wynika z odpowiedzi na poprzednie i nie ma pytań nieadekwatnych) lub (ii) notatek stanowiących zapis korespondencji z zespołem projektowym. Dzięki temu całość wymiany materiałów w ramach danego projektu znajduje się w jednym miejscu, do którego dostęp mają obie strony. Klienci otrzymują powiadomienia, jeśli w projekcie są nowe pytania lub prośby o nadesłanie dodatkowych danych. Zespół Taxpoint może śledzić zaawansowanie prac po stronie Klienta. Obie strony mogą wygenerować raporty.

 

Zachęcamy do obejrzenia materiału informacyjnego: https://taxpoint.pl/uploads/021_Taxvelo.pdf