Obowiązki AML – nadchodzące zmiany

09.02.2021 / Prawo

  • W ubiegłym miesiącu Rada Ministrów przyjęła projekt przepisów nowelizujących ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przyjęty projekt stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30 maja 2018 r. (tzw. „Dyrektywa V AML”).

W ubiegłym miesiącu Rada Ministrów przyjęła projekt przepisów nowelizujących ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przyjęty projekt stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30 maja 2018 r. (tzw. „Dyrektywa V AML”). Celem dyrektywy jest zwiększenie transparentności przepływów finansowych oraz efektywności organów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Projektowane regulacje przewidują w szczególności:

  • rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych m. in. o przedsiębiorców, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego innych niż doradcy podatkowi i biura księgowe,
  • rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych m. in. o spółki partnerskie, spółki europejskie, stowarzyszenia i fundacje,
  • nałożenie na beneficjentów rzeczywistych obowiązku przekazywania informacji i dokumentów na swój temat podmiotom zobowiązanym do ujawniania beneficjentów rzeczywistych,
  • wyraźne wskazanie, że na instytucjach obowiązanych ciąży obowiązek dokumentowania okoliczności uniemożliwiających ustalenie beneficjenta rzeczywistego innego niż osoba zajmująca wyższe stanowisko kierownicze,
  • wskazanie, że ustalając beneficjenta rzeczywistego nie można bazować wyłącznie na danych ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych,
  • nałożenie na instytucję obowiązaną obowiązku wyjaśnienia przyczyn rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w rejestrze a ustalonymi przez nią informacjami oraz, w przypadku potwierdzenia rozbieżności, przekazanie ich organom nadzorującym rejestr.

 

Projekt ustawy czeka obecnie na skierowanie do Sejmu.

Z uwagi na restrykcyjne podejście Komisji Europejskiej do sposobu implementacji przepisów dyrektyw AML należy się spodziewać, że projekt ustawy zostanie uchwalony przez Sejm bez istotnych zmian w jego treści.

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Aleksandra Dyrek-Orlando
Partnerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.