Zeznanie roczne CIT-8: korekty cen transferowych

23.02.2021 / CIT

Mimo iż terminy dotyczące obowiązków w zakresie cen transferowych upływają kilka miesięcy po dacie złożenia zeznania CIT-8 za dany rok podatkowy, problematyki tej nie można zupełnie pominąć na etapie przygotowywania zeznania podatkowego.

Mimo iż terminy dotyczące obowiązków w zakresie cen transferowych upływają kilka miesięcy po dacie złożenia zeznania CIT-8 za dany rok podatkowy, problematyki tej nie można zupełnie pominąć na etapie przygotowywania zeznania podatkowego. Przypominamy bowiem, że po raz drugi podatnicy mierzą się z przepisami dotyczącymi korekt cen transferowych, w szczególności wprowadzonym w 2019 r. art. 11e UPDOP. Korekty cen transferowych rozliczane zgodnie z art. 11e należy wykazać tak w polu 27 formularza CIT-8(29) jak i w informacji TPR-C. W związku z powyższym przed złożeniem zeznania powinno być gotowe zestawienie transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi. Należy również zweryfikować, czy wszędzie tam, gdzie rynkowy poziom cen mierzony jest uzyskaniem przez jedną ze stron rentowności na zakładanym poziomie, uzyskane wyniki są zgodne z zamierzonymi. Jeśli korekty cen transferowych nie zostały jeszcze skalkulowane, to należy to uczynić. Konieczność takich korekt może wynikać również z innych okoliczności niż weryfikacja rentowności, jak np. w transakcjach polegających na świadczeniu usług uaktualniony klucz podziału kosztów czy ich ostateczna wysokość.

 

Następnie należy przeanalizować, czy korekty te należy rozpoznać zgodnie z art. 11e UPDOP. Na zasadzie wyjątku od ogólnych zasad rozpoznawania korekt na gruncie PDOP, ww. korekty zasadniczo ujmowane są w okresie, którego dotyczą, tj. wstecz (por. przepis art. 12 ust. 3l pkt 2 oraz art. 15 ust. 4k pkt 2 UPDOP), przy czym:

 

  • w przypadku korekty zwiększającej przychody / zmniejszającej koszty podatnika wystarczające jest spełnienie tylko dwóch pierwszych warunków, o których mowa w art. 11e UPDOP, a
  • w przypadku korekty, która zmniejsza przychody / zwiększa koszty podatnika, wszystkie te warunki muszą zostać spełnione

 

(por. przepisy art. 12 ust. 3aa oraz art. 15 ust. 1ab UPDOP).

 

Praktyka stosowania ww. przepisów po raz pierwszy za 2019 r. pokazała, że weryfikacja, które korekty cen transferowych należy rozpoznawać zgodnie z art. 11e ustawy i czy wskazane w tym przepisie warunki zostały spełnione może nastręczać trudności. Rekomendujemy zatem zwrócenie uwagi na tę kwestię odpowiednio wcześnie.

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Katarzyna Knapik
Partnerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Anna Wamej-Stolc
Menedżerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.