Ulga na złe długi – CIT/WZ

26.02.2021 / CIT

  • Zwracamy uwagę, iż w zeznaniach CIT-8 za 2020 r. podatnicy będą mogli po raz pierwszy skorzystać z tzw. ulgi na złe długi. Do tej pory ww. ulga była wykazywana przez przedsiębiorców jedynie dla celów VAT.

Zwracamy uwagę, iż w zeznaniach CIT-8 za 2020 r. podatnicy będą mogli po raz pierwszy skorzystać z tzw. ulgi na złe długi. Do tej pory ww. ulga była wykazywana przez przedsiębiorców jedynie dla celów VAT. Nowe przepisy (artykuł 18f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) służą polepszeniu płynności finansowej polskich firm, które borykają się z nieterminowymi płatnościami kontrahentów. Co do zasady, wierzyciel będzie mógł dokonać obniżenia podstawy opodatkowania w razie nieotrzymania zapłaty w odniesieniu do wierzytelności, która została uprzednio zaliczona do przychodów. Dłużnik natomiast dokona obowiązkowego zwiększenia podstawy opodatkowania o wartość niezapłaconego zobowiązania zaliczonego wcześniej do kosztów uzyskania przychodów. W obu przypadkach odpowiednio zmniejszenia lub zwiększenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od upływu terminu płatności. W Tarczy 4.0. w odniesieniu do ulgi na złe długi (nieotrzymane wierzytelności) skrócono ten termin do 30 dni w odniesieniu do okresów rozliczeniowych, w których podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Podkreślamy, że ocena sytuacji podatnika w ww. zakresie powinna nastąpić na dzień złożenia zeznania rocznego. W związku z tym spośród nieuregulowanych na koniec roku podatkowego wierzytelności / zobowiązań, które na ten dzień były przeterminowane o liczbę dni wskazaną w przepisach, należy wykazać tylko te, które nadal nie były uregulowane (lub nie zostały zbyte) do dnia złożenia zeznania. Każdy przedsiębiorca, który chce w zeznaniu rocznym skorzystać z ulgi na złe długi musi wypełnić załącznik CIT/WZ (CIT/WZG dla spółek tworzących podatkową grupę kapitałową). Ten sam obowiązek dotyczy podatników, którzy muszą skorygować koszty uzyskania przychodów o niezapłacone zobowiązania. Wypełnienie ww. załącznika może stanowić poważne wyzwanie dla podatników – wymaga on szczegółowego opisania każdej nieopłaconej faktury, tj. podania nazwy i NIP dłużnika, numeru faktury, daty jej wystawienia i daty upływu terminu zapłaty oraz wartości wierzytelności / zobowiązania wynikającego z faktury. Dla firm, w których działalności występuje znaczna liczba przeterminowanych należności lub nieopłaconych faktur, nakład czasu związany z wypełnieniem załącznika CIT/WZ może być bardzo duży. Zalecamy zatem odpowiednio wczesne podjęcie działań w tym zakresie.

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Magdalena Wolicka
Partnerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.