Odroczenie terminów podatkowych w związku z COVID-19

25.03.2021 / Inne

Na stronach sejmowych pojawiły się projekty aktów prawnych przedłużające terminy do złożenia niektórych zeznań podatkowych. Pozwolą one podatnikom zyskać dodatkowy czas na przygotowanie dokumentacji podatkowej.

Najważniejszym aktem prawnym regulującym przedmiotowe kwestie jest ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 860, dalej: Ustawa). Ustawa została uchwalona przez Sejm 25 lutego 2021 r. i będzie przedmiotem obrad Senatu na najbliższym posiedzeniu rozpoczynającym się 24 marca.

 

Jedną z najważniejszych zmian proponowanych w Ustawie jest wydłużenie terminu na składanie deklaracji CIT-8 do 30 czerwca 2021 r. W obawie przed zbliżającym się terminem, Ministerstwo równolegle przygotowało projekt rozporządzenia, którego treść w zakresie przedłużenia terminu na złożenie CIT-8 jest tożsama z Ustawą. W związku z tym, w sytuacji, w której ustawodawca nie zdąży uchwalić Ustawy przed końcem miesiąca, najprawdopodobniej termin zostanie wydłużony rozporządzeniem.  

 

Procedowana zmiana jest wprowadzana dla podatników, których:

  • rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r.;
  • pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych rozpoczyna się w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r.

 

Ustawa przewiduje również wydłużenie terminów na raportowanie związane z cenami transferowymi. I tak, w zakresie TPR oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, projektowane zmiany przewidują obowiązek ich złożenia:

  • do 30 września 2021 r., w przypadku gdy termin upływa w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.;
  • o 3 miesiące w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Dodatkowo Ustawa przewiduje ważne ułatwienie dla podatników dotyczące ważności certyfikatu rezydencji w czasie pandemii. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, płatnik może posługiwać się certyfikatem rezydencji podatnika wydanym na 2019 lub 2020 r. Obecnie ustawa antykryzysowa przewiduje taką możliwość tylko w przypadku certyfikatów wydanych w 2019 roku.

 

Ministerstwo opublikowało również projekt rozporządzenia dotyczącego przedłużenia terminu na przygotowanie sprawozdania finansowego dla organizacji non-profit i spółdzielni mieszkaniowych. Ministerstwo nie planuje przedłużenia tego terminu dla pozostałych podmiotów. Z doniesień medialnych wynika również, że nie dojdzie do wydłużenia czasu na składanie deklaracji CBC-P, ORD-U i IFT-2.

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Katarzyna Knapik
Partnerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.