JPK_V7 – pierwsze zmiany w raportowaniu z wykorzystaniem nowej struktury

12.04.2021 / VAT

Zgodnie z projektem zmian zapowiadanych przez MF, podatnicy powinni – począwszy od rozliczenia za kwiecień 2021 r. – spodziewać się zmian w zakresie sposobu raportowania niektórych typów transakcji w JPK_V7. Planowane zmiany obejmują w szczególności oznaczenia MPP, TP oraz doprecyzowanie grup towarów i usług objętych kodami GTU.

Najważniejsze planowane zmiany są następujące:

  • oznaczenie MPP ma znaleźć zastosowanie do wykazywanych w ewidencji podatku należnego i naliczonego faktur faktycznie rozliczonych z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Innymi słowy, kluczowe znaczenie dla zastosowania oznaczenia MPP będzie miało to, czy nabywca zapłacił za daną fakturę w systemie płatności podzielonej (niezależnie od tego czy spełnione są przesłanki do obowiązkowego split payment z art.108a ust. 1a ustawy o VAT). Jeżeli tak – obie strony powinny zastosować oznaczenie MPP. W przeciwnym przypadku, flaga MPP nie powinna być wprowadzana;
  • faktury dokumentujące dostawy towarów oraz świadczenia usług pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT w dalszym ciągu oznaczane mają być kodem TP, ale tylko i wyłącznie w przypadku, gdy łączna wartość należności wynikających z transakcji (niezależnie od ilości jednostkowych zamówień i wystawionych faktur) przekroczy kwotę 15.000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej. Nowością jest w tym przypadku wprowadzenie progu wartościowego, powyżej którego kod TP znajdzie zastosowanie (dotychczas taki próg nie obowiązywał). Co ważne, planowane zmiany wskazują wprost, że kod TP znajduje zastosowanie do dostaw towarów i świadczenia usług. W związku z tym nie będzie on obejmował swoim zakresem transakcji zakupowych skutkujących powstaniem podatku VAT należnego do rozliczenia przez nabywcę np. WNT czy importu usług (taki obowiązek istnieje na gruncie jeszcze ciągle obowiązujących przepisów);
  • doprecyzowany zostaje katalog dostaw towarów i świadczenia usług, w stosunku do których istnieje konieczność zastosowania dodatkowego oznaczenia symbolem GTU. W zakresie transakcji towarowych wskazano m.in. wprost, iż GTU_01 znajduje zastosowanie wyłącznie do napojów alkoholowych objętych konkretnym grupowaniem CN . W przypadku usług objętych GTU_12 i GTU_13 wskazano natomiast konkretne grupowania PKWiU, do których te dodatkowe oznaczenia znajdują zastosowanie.

 

Zmiany w zakresie JPK_V7 nie zostały jeszcze finalnie zatwierdzone. Mając jednak na uwadze skalę modyfikacji oraz krótki czas związany z koniecznością wprowadzenia i dostosowania się do zmian dotychczasowych procedur raportowania transakcji dla celów VAT, prawidłowe wypełnienie JPK z deklaracją za kwiecień 2021 r. stanowić może nie lada wyzwanie.

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Władysław Varga
Partner
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kamil Wilczewski
Menedżer
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.