Zakup paliwa przy użyciu karty paliwowej na stacji partnerskiej koncernu paliwowego – czy przysługuje odliczenie VAT?

27.05.2021 / VAT

W ostatnich czasach coraz większą popularnością cieszy się bezgotówkowy sposób nabycia paliwa przy użyciu kart paliwowych. Aby rozszerzyć zakres świadczonych usług oraz zdobyć jak największą liczbę klientów, koncerny paliwowe wprowadzają elastyczne modeli współpracy, tym samym oferują swoim kontrahentom możliwość zakupu paliwa także od innych podmiotów współpracujących (zwykle tzw. podmiotów partnerskich). W ramach przedstawionego modelu współpracy, emitent karty paliwowej nie dokonuje bezpośredniego wydania paliwa na rzecz swoich kontrahentów. Kontrahenci ci za pomocą kart paliwowych nabywają paliwa na stacji podmiotu partnerskiego.

16 lutego 2021 r., na stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną dotyczącą prawidłowej kwalifikacji transakcji dokonywanych przy użyciu kart paliwowych na gruncie podatku od towarów i usług (znak: PT9.8101.3.2020). W interpretacji Minister Finansów podkreślił, że w celu ustalenia, czy transakcja realizowana w modelu trójstronnym, będzie stanowić dostawę towarów czy świadczenie usług, kluczowym jest ustalenie, na który z podmiotów występujących w łańcuchu dostawca paliwa przeniósł prawo do dysponowania paliwem jak właściciel.

 

Zgodnie z interpretacją, transakcja udostępniania kart paliwowych, co do zasady, winna być klasyfikowana jako usługa pośrednictwa finansowego (transakcja zwolniona z opodatkowania VAT) pod warunkiem, że dojdzie do kumulatywnego spełnienia poniższych przesłanek:

  1. nabycie towarów przez odbiorcę, będącego posiadaczem karty paliwowej, następuje bezpośrednio od dostawców prowadzących stacje paliw;
  2. wyłącznie odbiorca decyduje o sposobach nabycia towarów (wybór miejsca nabycia), ilości oraz jakości paliwa, momencie zakupu i sposobie wykorzystania paliwa;
  3. odbiorca (z wyłączeniem podmiotu pośredniczącego, będącego wydawcą karty paliwowej) ponosi całość kosztów związanych z nabyciem towarów;
  4. rola podmiotu pośredniczącego ogranicza się do udostępnienia odbiorcy instrumentu finansowego (karty paliwowej) pozwalającego nabyć towar.

 

W celu ustalenia, czy w ramach realizowanej transakcji trójstronnej rola emitenta ogranicza się jedynie do przekazania karty (instrumentu finansowego) kontrahentowi, czy też kupuje on i sprzedaje paliwo, należy każdorazowo analizować wpływ, jaki ma emitent na warunki, w jakich dokonywane są transakcje. Jeżeli emitent ma wpływ na poziom ceny nabywanego przez kontrahentów paliwa (np. udziela rabatów pomniejszających standardową cenę paliwa na stacji), odpowiada za jakość sprzedawanego paliwa, a także jest uprawniony do rozpatrywania wszystkich reklamacji w tym zakresie, należy uznać, że jego rola nie ogranicza się jedynie do udostępniania kart. Innymi przesłankami w tym zakresie (choć o charakterze ocennym) może być udzielenie przez emitenta prawa do prezentowania logo koncernu na stacji czy wytyczne prowadzenia stacji partnerskiej, które pokazują, że emitent (podmiot pośredniczący) robi znaczenie więcej, niż tylko udostępnia kartę nabywcy.

 

W sytuacji, w której transakcja będzie stanowić dostawę towarów, kontrahenci będą uprawnieni do odliczenia podatku naliczonego (na warunkach i na poziomie określonym w przepisach VAT) z faktury dokumentującej sprzedaż paliwa, wystawionej przez emitenta kart.

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Władysław Varga
Partner
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Maria Strelczenko
Konsultantka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.