Zmiany w zakresie informacji o cenach transferowych (TPR-C i TPR-P) składanych za 2020 r.

17.06.2021 / TP

  • Mimo iż terminy dotyczące obowiązków podatników w zakresie cen transferowych za 2020 r. zostały wydłużone (zasadniczo do końca grudnia 2021 r.), wielu podatników rozpoczęło już prace w tym obszarze. W ich toku należy mieć na uwadze fakt, że 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych, która ma zastosowanie do informacji składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2019 r.

W efekcie formularz TPR-C (bądź TPR-P w przypadku podatników PIT) składany za 2020 r. będzie w niektórych miejscach różnił się od tego sporządzanego za 2019 r.

 

Wśród najważniejszych zmian należy wymienić:

  • konieczność wskazania przedmiotu transakcji („w syntetyczny sposób” – „np. transport – w przypadku świadczenia usług transportowych”) – jako uszczegółowienie wyboru kodu kategorii transakcji kontrolowanej;
  • pewne modyfikacje w zakresie listy ww. kodów kategorii transakcji, np. usunięto kod dotyczący otrzymania przez wspólnika spółki osobowej zysku tej spółki (co jest spójne z procedowanym obecnie projektem interpretacji ogólnej dotyczącej pojęcia transakcji kontrolowanej), natomiast dodano kod „Umowa spółki niebędącej osobą prawną, umowa wspólnego przedsięwzięcia lub umowa o podobnym charakterze” czy też szereg szczegółowych kodów dotyczących restrukturyzacji;
  • dodanie pól dedykowanych wykazaniu sporządzenia dla danej transakcji tzw. analizy zgodności wraz ze wskazaniem wykorzystanych źródeł danych;
  • w przypadku transakcji finansowych – konieczność wykazywania odsetek zarówno w ujęciu memoriałowym, jak i kasowym;
  • obowiązek wskazania, czy transakcja podlegała kompensacie, tj. mniejsze korzyści uzyskane w związku z jedną transakcją są kompensowane większymi korzyściami uzyskanymi w związku z inną transakcją bądź niższy dochód uzyskany w jednym roku kompensowany jest wyższym dochodem z trzyletniego okresu;
  • w przypadku korzystania z tzw. mechanizmu bezpiecznej przystani dla transakcji pożyczkowych (zgodnie z art. 11g ust. 1 UPDOP) – wskazania pełnej nazwy oraz numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta.

 

Z uwagi na powyższe opublikowano już struktury logiczne formularza TPR-C(3) jak również pokazała się pierwsza wersja tego formularza w formacie interaktywnego pliku pdf na portalu podatki.gov. Z uwagi na fakt, że zawierała ona błędy (nie dało się przykładowo wskazać Polski jako kraju siedziby lub zarządu kontrahenta) została ona zdjęta ze strony i nadal czekamy na wersję poprawioną.

 

Powyższe zmiany warto wziąć pod uwagę przy przygotowywaniu dokumentacji podatkowej, tak by była ona spójna ze składaną informacją.

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Katarzyna Knapik
Partnerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Anna Wamej-Stolc
Menedżerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.