Jak wykazać darowiznę przekazaną na walkę z COVID-19 w formularzu CIT-8/O?

30.06.2021 / CIT

Z uwagi na zbliżający się termin złożenia rocznego zeznania podatkowego CIT-8, warto raz jeszcze przyjrzeć się wprowadzonym do polskiego systemu podatkowego nowościom dotyczącym rozliczania darowizn przekazanych na walkę z COVID-19.

Zgodnie z art. 38 g ust. 1 ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o CIT), podstawę opodatkowania obniżyć można o darowizny przekazane na rzecz:

 

  1. podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
  2. Agencji Rezerw Materiałowych;
  3. Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych;
  4. domów dla matek z małymi dziećmi, noclegowni etc.;
  5. Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19.

 

Co więcej, w myśl art. 38 g ust. 2a ustawy o CIT, prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi również wtedy, gdy darowizna została przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego w okresie od stycznia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r, która to organizacja:

 

  1. w tym samym okresie przekazała darowiznę na rzecz podmiotów, o których mowa powyżej oraz
  2. przekazała podatnikowi dokonującemu darowizny pisemną informację o tym, w którym miesiącu oraz na czyją rzecz przekazała tę darowiznę.

 

Warto podkreślić, że nie każda darowizna będzie podlegać odliczeniu. Jedynie darowizna przekazana na cele związane ze zwalczaniem negatywnych skutków COVID-19 przekazana na rzecz beneficjenta,
o którym mowa w art. 38 g ustawy o CIT daje podatnikowi (tj. darczyńcy) prawo do jej odliczenia. Dokonując odliczenia należy pamiętać o prawidłowym udokumentowaniu takiej darowizny.
W zależności od rodzaju dokonanej darowizny podatnik winien posiadać następujące dokumenty:

 

  1. dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – darowizna pieniężna,
  2. dokument (tj. najlepiej umowa darowizny) z treści którego wynika wartość darowizny i cel jej przekazania oraz
  3. oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny – darowizna niepieniężna.

 

Z informacji uzyskanych na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że darowiznę przekazaną na walkę z COVID-19 należy odpowiednio wykazać w rocznej deklaracji podatkowej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych - w polu 151 formularza CIT 8/O będącego załącznikiem do deklaracji CIT-8, a następnie odpowiednio w polu 152 lub 153. Powyższe wynika z faktu, że podstawa prawna uprawniająca do odliczenia darowizny przekazanej na walkę z COVID -19 została ujęta w art. 38g ustawy o CIT, a nie wynika z odrębnych przepisów.

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Katarzyna Przewłocka
Partnerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Maria Strelczenko
Konsultantka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.