Obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii wciąż aktualny

11.08.2021 / CIT

1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [1] nakładająca na podatkowe grupy kapitałowe oraz na podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu przekroczyła równowartość 50 mln euro, obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Informację tę podatnicy powinni zamieścić na swojej stronie internetowej w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. W analogicznym terminie powinni również powiadomić właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego o miejscu publikacji informacji. Zasadniczo więc do końca 2021 r. informacja o realizowanej strategii podatkowej powinna być opublikowana na stronie internetowej podmiotów obowiązanych do jej sporządzenia, a naczelnik urzędu skarbowego właściwego dla podatnika powinien uzyskać informację o adresie miejsca publikacji.

 

Zaledwie kilka miesięcy po wejściu w życie nowego obowiązku pojawiły się doniesienia medialne wskazujące, iż Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pracuje nad projektem, który przewiduje zmiany w przepisach prawa podatkowego i m. in. wprowadza rozwiązanie odraczające obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej. Chodzi o tzw. Tarczę Prawną, a konkretnie: Ustawę o likwidowaniu barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców.

 

Informujemy, że prace nad ww. ustawą wciąż trwają i - pomimo zapowiedzi ministerstwa - nie wydaje, aby można było liczyć na jej rychłe uchwalenie. Mając na uwadze powyższe, podatnicy obowiązani do sporządzenia i publikacji informacji, którzy jeszcze nie przystąpili do prac, nie powinni zwlekać. Obecnie nie jest bowiem jasne, czy i w jakiej formie ustawa zostanie uchwalona. Warto mieć na uwadze, że niewykonanie obowiązku powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o miejscu publikacji informacji zostało obwarowane karą pieniężną w wysokości do 250 000 zł.

 

[1] na mocy przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2123).

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Aleksandra Wilkołek
Menedżerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Natalia Stanek
Doświadczona Konsultantka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.