Nowa ulga sponsoringowa w Polskim Ładzie

04.11.2021 / CIT

29 października Parlament zakończył prace nad nowelizacjami ustaw podatkowych (tzw. Polski Ład). Większość zmian, jeśli podpisze je Prezydent, wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r.

Jednym z założeń wprowadzanych reform ma być szeroko pojęte wsparcie dla działalności sportowej, kulturalnej oraz naukowej. Ustawodawca postanowił w tym celu zastosować mechanizm ulgi podatkowej w podatku dochodowym – inaczej nazywanej ulgą sponsoringową. Dzięki temu działalność sponsoringowa ma stać się bardziej atrakcyjna. Docelowo współpraca biznesu z klubami sportowymi, uczelniami i instytucjami kultury ma ułatwić tym podmiotom pozyskiwanie dodatkowych środków na prowadzoną przez nich działalność. Będzie to zupełna nowość w polskim systemie prawno-podatkowym.

 

Zgodnie z istotą ulgi od podstawy opodatkowania będzie można odliczyć kwotę wynoszącą 50% kosztów uzyskania przychodów (KUP) poniesionych na któryś z wymienionych obszarów tj. na działalność sportową, kulturalną bądź naukową. Kwota odliczenia nie będzie mogła przekroczyć kwoty dochodu. Ma to stanowić dodatkową preferencję podatkową, ponieważ koszty objęte ulgą sponsoringową będą mogły wcześniej zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych (w tym również poprzez odpisy amortyzacyjne).

 

Wydatki na działalność sportową to przede wszystkim wydatki przeznaczone na finansowanie klubu sportowego, imprezy sportowej nie będącej imprezą masową czy stypendium sportowego. Wsparcie będzie mógł otrzymać tylko polski klub sportowy, który spełnia wymogi opisane w ustawie o sporcie. Przykładem wydatku poniesionego na wsparcie klubu sportowego może być zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych czy sfinansowanie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

 

Ponadto uldze będą podlegały wydatki przeznaczone na finansowanie zarejestrowanych instytucji kultury lub przekazane na wsparcie działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne. Przykładem takich wydatków mogą być koszty związane z organizacją wydarzenia kulturalnego bądź wystawy artystycznej.

 

Z kolei do kosztów poniesionych na wsparcie szkolnictwa wyższego będą zaliczane między innymi wydatki na stypendia dla studentów za wyniki w sporcie lub nauce, koszty opłat związanych z kształceniem zatrudnionego pracownika na studiach, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia czy koszty wynagrodzeń studentów odbywających praktyki w zakładach pracy. Niektóre koszty – np. te dotyczące wynagrodzeń studentów przebywających na praktykach w zakładach pracy – będą podlegały odliczeniu tylko wtedy, gdy będą one realizowane na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią. Ulgą będzie mogło być również objęte wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem tej uczelni, o ile zostanie on zatrudniony za pośrednictwem akademickiego biura karier. Projekt przewiduje również, że chcąc skorzystać z odliczenia, konieczne będzie przedstawienie wykazu poniesionych kosztów, co najpewniej przyjmie formę dodatkowego formularza.

 

W obecnym kształcie ulga sponsoringowa wydaje się być ciekawym rozwiązaniem, które ma szansę faktycznie korzystnie wpłynąć na działalność sportową bądź kulturalną. Minusem jest relatywnie wąski zakres tej ulgi, ponieważ obejmuje on wyłącznie polskie kluby sportowe (a nie chociażby zagraniczne). Ponadto dotyczy ona tylko zarejestrowanych instytucji kultury, co realnie ogranicza wsparcie dla innych podmiotów, które również odpowiadają za kulturalny rozwój społeczeństwa. Niemniej dopiero przyszła praktyka podatników i organów pozwoli jednoznacznie ocenić, czy wprowadzenie tej ulgi do polskiego systemu prawnego będzie można uznać za sukces.

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Aleksandra Wilkołek
Menedżerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tomasz Guzik
Konsultant
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.