Polska Spółka Holdingowa

10.11.2021 / CIT

Pakiet zmian podatkowych uchwalonych przez Sejm w ramach projektu „Polski Ład” obejmuje również tzw. Polską Spółkę Holdingową. Rozwiązanie to ma stworzyć polskim przedsiębiorcom korzystne środowisko do zakładania grup holdingowych.

Cele, jakie postawił przed sobą ustawodawca, są następujące: zakumulowanie rodzimego kapitału, zachęcenie polskich biznesów znajdujących się w zagranicznych jurysdykcjach do powrotu do Polski oraz skłonienie inwestorów zagranicznych do lokowania w naszym kraju spółek holdingowych (SH).

Istota preferencyjnego opodatkowania SH ma opierać się na dwóch podstawach. Pierwszym ma być zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 95% kwoty dywidend otrzymywanych przez spółkę holdingową od spółek zależnych (SZ). Drugi filar ma polegać na pełnym zwolnieniu z CIT zysków ze zbycia udziałów/akcji w SZ.

 

Skorzystanie z tych przywilejów będzie jednak wymagało spełnienia szeregu warunków. Projekt wprowadza między innymi rozbudowaną definicję SH i SZ. W szczególności SH nie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na podstawie art. 20 ust. 3 i art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP. Spółką zależną ma być podmiot, którego co najmniej 10% udziałów (akcji) posiada bezpośrednio na podstawie tytułu własności SH (nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku). Dodatkowo SZ nie może posiadać więcej niż 5% udziałów/akcji w kapitale innej spółki oraz nie może posiadać tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Ponadto spółka zależna musi zrealizować wiele innych, dodatkowych wymogów.

 

W ustawie o PDOP funkcjonują już zwolnienia z opodatkowania przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, stanowiące implementację tzw. Dyrektywy Parent-Subsidiary. Porównanie zwolnień wynikających z obecnych regulacji ustawy o PDOP (zwolnienie PSD) z przepisami Polskiego Ładu znajduje się w tabeli poniżej.

 

 

Odnosząc się na koniec do drugiego filara, jakim jest zwolnienie z CIT dochodów ze zbycia udziałów/akcji SZ na rzecz podmiotu niepowiązanego, warunkiem skorzystania z niego jest złożenie przez spółkę holdingową (co najmniej 5 dni przez dniem zbycia) Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia. Preferencji tej nie stosuje się jednak, gdy co najmniej 50% aktywów zbywanych spółek zależnych stanowią nieruchomości położone w Polsce.

 

Cele, jakie postawił przed sobą legislator w związku z nowym opodatkowaniem spółek holdingowych, zasługują na pełną aprobatę. Wydaje się jednak, że przyjęte przez niego środki nie będą wystarczające do tego, by te plany w pełni zrealizować. Liczne wymogi i stosunkowo wysoki stopień skomplikowania, jeśli chodzi o skorzystanie z oferowanych przywilejów, każą niestety przypuszczać, że omówione regulacje będą de facto rzadko stosowane.

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Magdalena Wolicka
Partnerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tomasz Guzik
Konsultant
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.