CIT-ST – tylko raz w roku

13.01.2022 / CIT

Przepisami ustawy nowelizującej m.in. przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 14.10.2021 (Dz.U. z 2021 r., poz. 1927) zostały zmienione zasady składania informacji CIT-ST. Zmiana wchodzi w życie z dniem 1.01.2022.

CIT-ST to informacja podatnika sporządzana w celu ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Podstawa prawna do jej składania wynika z art. 28 ustawy CIT. Zgodnie ze znowelizowanym przepisem, podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa ze względu na ich siedzibę są obowiązani składać do urzędu skarbowego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, informację zawierającą wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są położone, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

 

W wyniku nowelizacji podatnicy od 1.01.2022r. będą więc składać CIT-ST raz w roku, a nie w trakcie roku (w zależności od zmian liczby zatrudnionych osób) i wraz z zeznaniem rocznym.

 

Dodatkowo, po nowelizacji obowiązek złożenia informacji CIT-ST dotyczy także podatników opodatkowanych ryczałtem, o którym mowa w rozdziale 6b ustawy o CIT, czyli opodatkowanych tzw. estońskim CIT.

 

Dodany został również w art. 28 ust. 3 ustawy o CIT przepis, na podstawie którego minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór informacji składanej przez podatników.

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Magdalena Pancewicz
Doświadczona Menedżerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Marta Jamka
Konsultantka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.