Co wynika z raportu Ministra Finansów oraz Szefa KAS dotyczącego MDR?

20.01.2022 / MDR

  • W dniu 30 listopada 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej [1] został opublikowany Raport Ministra Finansów (dalej Minister Finansów) oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: Szef KAS) dotyczący przeciwdziałania wykorzystywaniu schematów podatkowych do unikania płacenia należnych podatków w latach 2019-2021 (dalej: Raport).

Obowiązek publikacji Raportu wynika z treści przepisów wprowadzających do polskiego porządku prawnego raportowanie schematów podatkowych (MDR). Publikacja Raportu powinna nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji przez Szefa KAS sprawozdania w zakresie informacji o schematach podatkowych przekazanych w latach 2019–2021.

 

Czego dotyczy Raport?

 

Opublikowany Raport wskazuje na regulacje prawne dotyczące obowiązkowego przekazywania informacji o schematach podatkowych oraz na działania podejmowane przez organy podatkowe w celu przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Z treści Raportu wynika, iż raportowane informacje o schematach podatkowych podlegają bieżącym analizom oraz pogłębionej ocenie organów podatkowych.

Wyniki prac analitycznych następnie są wykorzystywane do identyfikacji tak zwanych niedozwolonych praktyk w obszarze podatkowym oraz do podejmowania odpowiednich działań legislacyjnych mających na celu „uszczelnienie przepisów prawa podatkowego”.

 

Jak są wykorzystywane informacje?

 

Opisane w schematach podatkowych informacje częściowo już zostały wykorzystane do stworzenia określonych regulacji uszczelniających, mających na celu wyeliminowanie istniejących w przepisach podatkowych luk prawnych. Wyżej wspomniane regulacje zostały zawarte w:

 

  • przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2123),
  • przepisach ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2105).

 

Regulacje uszczelniające wykorzystano również w pracach związanych ze zmianą polsko-maltańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (protokół jeszcze nie wszedł w życie).

Jak podkreślono w Raporcie: „(…) uzyskanie pełnych i wszechstronnych informacji na temat potencjalnie agresywnego planowania podatkowego oraz strategii podatkowych (…) skutkowało efektywnym przeciwdziałaniem w wykorzystywaniu schematów podatkowych do unikania płacenia należnych podatków(…)”.

 

Statystyki MDR

 

W okresie 01.01.2019 r. – 30.09.2021 r. przekazano (informacje pierwotne i ich uzupełnienia):

 

  • 662 informacji MDR-1,
  • 190 informacji MDR-2,
  • 304 informacji MDR-3,
  • 706 informacji MDR-4.

 

W rezultacie dotychczas wykonanych działań przeanalizowanych zostało 4.275 zaraportowanych informacji. W tym okresie w drodze automatycznej wymiany informacji Szef KAS przekazał właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej 1.608 informacji o schematach podatkowych transgranicznych MDR-1 oraz MDR-4.

 

[1] por. Raport został opublikowany w BIP na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/media/7410/raport-mf-i-szkas-przeciwdzia%C5%82anie-wykorzystywaniu-schemat%C3%B3w-podatkowy.pdf

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Aleksandra Wilkołek
Menedżerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Natalia Stanek
Doświadczona Konsultantka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Maria Strelczenko
Konsultantka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.