Polski Wall Street - jak rozliczyć inwestycje

24.02.2022 / Inne

Wall Street dla wielu kojarzy się z największą światową giełdą papierów wartościowych. W ostatnich latach znacznie się uprościł sposób inwestowania na giełdach zagranicznych, w tym także na Wall Street, w związku z czym coraz więcej osób dokonuje tego typu inwestycji.

Warto przy tym pamiętać, iż bez względu na to jaki rynek do inwestowania zostanie wybrany, osoby fizyczne będące polskimi rezydentami podatkowymi, które w 2021 r. dokonywały transakcji na giełdzie i uzyskały w związku z tym przychód są zobowiązane do rozliczenia podatku dochodowego z tego tytułu.

 

Kiedy powstaje przychód?

 

Przychód z tytułu odpłatnego zbycia akcji powstaje w momencie przeniesienia prawa własności akcji na nabywcę[1], bez względu na to, czy i kiedy sprzedający uzyskał zapłatę. Jeżeli więc podatnik sprzedał w 2021 r. nabyte uprzednio akcje, to jest on zobowiązany wykazać przychód z tego tytułu w deklaracji składanej za rok 2021 nawet jeśli płatność z tego tytułu realnie została otrzymana w roku kolejnym.

 

Jak rozliczyć dochód z kapitałów pieniężnych?

 

Podstawą opodatkowania w tym przypadku jest dochód z tytułu odpłatnego zbycia akcji. Dochód taki ustala się jako różnicę pomiędzy ceną zakupu akcji a ceną ich zbycia. Jeżeli w momencie nabycia akcji zostały poniesione dodatkowe wydatki z tym nabyciem związane, takie jak np. prowizje dla biura maklerskiego czy dodatkowe opłaty, podatnik ma prawo uwzględnić te wydatki przy kalkulacji dochodu ze zbycia. Dochód mogą pomniejszać także wydatki związane z samą transakcją zbycia.

 

Dochody uzyskane przez osoby fizyczne z tytułu sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT ze stawką 19%. Podatnicy są zobowiązani do rozliczenia podatku dochodowego z tego tytułu na formularzu PIT-38 składanym do końca kwietnia roku następującego po roku, w którym nastąpiło zbycie akcji.

 

Jeśli podatnik dokonał zbycia za pośrednictwem polskiego biura maklerskiego, zasadniczo bazą do obliczenia podatku z tytułu odpłatnego zbycia akcji i sporządzenia zeznania będzie informacja PIT-8C sporządzona przez to biuro (przy czym podatnik ma prawo uwzględnić w rozliczeniu rocznym także inne wydatki niż te wskazane w PIT-8C, o ile faktycznie je poniósł w związku z nabyciem lub sprzedażą akcji). Podatnicy, którzy dokonywali transakcji za pośrednictwem zagranicznego biura maklerskiego (albo innego podmiotu) będą zobowiązani do samodzielnego ustalenia dochodu. Jeśli dochód został uzyskany za granicą, do zeznania PIT-38 należy dołączyć załącznik PIT-ZG, w którym należy wskazać państwo, z którego pochodzi uzyskany dochód (jeżeli dochód został uzyskany w więcej niż jednym państwie, PIT-ZG składa się odrębnie dla każdego z nich).

 

[1] Art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o PIT;

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Magdalena Pancewicz
Doświadczona Menedżerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Maria Strelczenko
Konsultantka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.