WOJNA W UKRAINIE – NIEZBĘDNIK TAXPOINT – PODATKI

15.03.2022 / Inne

W związku z obecną sytuacją w Ukrainie przewidziano szereg zmian podatkowych mających na celu przyznanie preferencji podatkowych osobom, firmom i instytucjom udzielającym pomocy obywatelom Ukrainy.

Prezentujemy skrót najważniejszych regulacji w tym zakresie.

 

VAT

 

Na podstawie opublikowanego 4 marca br. rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych [1] wprowadzono 0% stawkę VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów i usług oferowanych na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie.

 

Ograniczony jest jednak krąg podmiotów, którym można przekazać towary i usługi na preferencyjnych warunkach. Stawka 0% ma zastosowanie jedynie do dostaw towarów i usług dokonywanych na rzecz:

 

  • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
  • podmiotów leczniczych,
  • jednostek samorządu terytorialnego

 

- z którymi podatnik zawarł pisemną umowę o tym, że przekazywane przez niego towary lub usługi będą przeznaczone na cele związane z pomocą poszkodowanym.

 

Stawka 0% VAT znajdzie zastosowanie do dostaw dokonanych w okresie od 24 lutego 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

 

PODATKI DOCHODOWE

 

Opublikowana 12 marca 2022 r. ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tzw. specustawa) wprowadza szereg zmian w podatkach dochodowych [2].

 

1. Udzielenie pomocy

 

Specustawa umożliwia podatnikom PIT i CIT zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wytworzenie lub nabycie rzeczy / praw majątkowych przekazanych jako darowizna w okresie od 24 lutego 2022 r do 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych w Ukrainie na rzecz:

 

  1. organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach Ukrainy,
  2. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
  3. jednostek samorządu terytorialnego,
  4. podmiotów wykonujących na terytorium RP lub Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego

 

– o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w tym poprzez odpisy amortyzacyjne. Analogiczne zasady dotyczą nieodpłatnych świadczeń.

 

Specustawa przewiduje też zwolnienie z opodatkowania PIT i CIT ww. darowizn oraz nieodpłatnych świadczeń otrzymanych przez ww. podmioty w okresie od 24 lutego 2022 do 31 grudnia 2022 r.

 

Kosztów rozpoznanych przez podatników CIT na podstawie ww. regulacji nie uwzględnia się przy wyliczeniu straty oraz udziału dochodów w przychodach w celu stwierdzenia czy podatnik ma obowiązek zapłaty podatku minimalnego. Brak jest analogicznego wyłączenia dla podatników PIT.

 

Specustawa przewiduje możliwość otrzymania świadczenia pieniężnego przez podmioty, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy wjechali na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie. Świadczenie przyznawane jest na wniosek, co do zasady nie dłużej niż za okres 60 dni. Szczegóły mają zostać określone w rozporządzeniu wykonawczym. Zgodnie z art. 76 specustawy świadczenie to jest zwolnione z opodatkowania CIT lub PIT.

 

2. Otrzymanie pomocy

 

Zwolniona z opodatkowania PIT jest wszelkiego rodzaju pomoc humanitarna otrzymana od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. przez obywateli Ukrainy, którzy w tym czasie przybyli z terytorium Ukrainy do Polski na skutek działań wojennych. Brak jest limitu kwotowego w tym zakresie.

 

 

 

[1] Por. https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2022000053101.pdf

[2] https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/583

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Magdalena Wolicka
Partnerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Maria Strelczenko
Konsultantka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.