Raportowanie terminów zapłaty – planowane zmiany

14.04.2022 / Prawo

  • Na początku marca br. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy zmieniającej ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa projekt ma na celu doprecyzowanie przepisów, uproszczenie obowiązku sprawozdawczego oraz poprawę efektywności postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

 

Projektowane regulacje przewidują szereg istotnych zmian w dotychczas obowiązujących przepisach. Poniżej prezentujemy najistotniejsze z projektowanych zmian:

  • rozszerzenie obowiązku składania oświadczeń o statusie na dużych przedsiębiorców będących wierzycielami (dotychczas oświadczenia składał duży przedsiębiorca będący dłużnikiem) z jednoczesnym wskazaniem, że wystarczające jest jednokrotne złożenie oświadczenia w danej relacji biznesowej,
  • przedłużenie terminu składania sprawozdań z 31 stycznia na 30 kwietnia każdego roku,
  • uchylenie obowiązku składania sprawozdań przez spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, o ile nie znajdują się one na tzw. liście dużych podatników,
  • wyjęcie spod obowiązku uwzględniania w sprawozdaniu transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,
  • zmiana sposobu raportowania poprzez wskazanie, że raportowaniu podlegają wartości świadczeń spełnionych / niespełnionych lub otrzymanych / nieotrzymanych w terminach umownych – z podaniem terminów wg funkcjonujących w ramach ustawy przedziałów,
  • wyłączenie spod obowiązku raportowania należności przedawnionych,
  • uregulowanie w ustawie zasad składania korekty sprawozdania i możliwości składania dokumentów przez pełnomocnika,
  • wskazanie kursu stosowanego dla potrzeb rachunkowych jako kursu, po którym należy przeliczać wartości świadczeń pieniężnych wyrażonych w walucie obcej,
  • pomijanie transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji konsumentów, w procesie ustalania nadmiernego opóźniania się spełnianiu świadczeń pieniężnych oraz przy ustalaniu wysokości administracyjnej kary pieniężnej.

 

Zwracamy uwagę, że uchwalenie postulowanych zmian będzie się najprawdopodobniej wiązać z koniecznością ponownej konfiguracji elektronicznych systemów i aplikacji wykorzystywanych przez przedsiębiorców do generowania danych podlegających raportowaniu.

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Aleksandra Dyrek-Orlando
Partnerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Maciej Mierecki
Menedżer
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.