Zniesienie stanu epidemii – aspekty podatkowe

19.05.2022 / Inne

 • Na podstawie rozporządzenia rady ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dniem 16 maja 2022r. doszło do przekształcenia obowiązującego w Polsce stanu epidemii w stan zagrożenia epidemicznego.

Poniżej przedstawiamy skutki zniesienia stanu epidemii w sferze prawa podatkowego.

 

Z końcem miesiąca, w którym stan epidemii zostanie odwołany, tj. od 1 czerwca 2022r.:

 • przestanie obowiązywać zwolnienie z podatku od przychodów z budynków, czyli tzw. podatku minimalnego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT,
 • wygaśnie uprawnienie do stosowania 5% CIT do zaliczek na podatek od dochodów kwalifikowanych IP wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19 - stawka ta będzie miała więc zastosowanie jedynie w zeznaniu rocznym,
 • wygaśnie prawo do rozliczania w zaliczkach na PIT/CIT kosztów kwalifikowanych B+R ponoszonych w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19,
 • wygaśnie prawo do dokonywania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych służących do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
 • wygaśnie prawo do odliczenia od dochodu CIT/PIT darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie COVID-19 na rzecz wybranych instytucji/NGO.

 

Do końca roku 2022r. podatnicy mogą nadal korzystać z:

 • uprawnienia do stosowania 5% PIT do zaliczek na podatek od dochodów kwalifikowanych IP wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19,
 • podwyższonych limitów dla niektórych zwolnień z PIT dla świadczeń wypłacanych na rzecz pracowników,
 • wyłączenia konieczności zwiększenia podstawy opodatkowania w zaliczkach o wartość niezapłaconych, a zaliczonych do kosztów podatkowych zobowiązań (ulga na złe długi).

 

Obecnie nie jest wiadome, kiedy stan zagrożenia epidemicznego zostanie zniesiony. Warto pamiętać, że z jego ustaniem również będą wiązały się skutki w sferze prawa podatkowego:

 • dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego rozpoczną bieg zawieszone terminy w zakresie przekazywania informacji na temat schematów krajowych MDR,
 • z upływem dwóch miesięcy od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego wygaśnie możliwość stosowania preferencji w zakresie certyfikatów rezydencji, co oznacza, że miejsce zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych będzie mogło być potwierdzone jedynie za pomocą oryginału certyfikatu rezydencji aktualnego na dany rok podatkowy,
 • wygaśnie przedłużenie terminu na zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy - termin ten będzie więc znów wynosił 7 dni od zlecenia przelewu,
 • termin na wydanie interpretacji indywidualnej będzie wynosił ponownie 3 miesiące.

 

Wraz z ustaniem stanu zagrożenia epidemicznego zniesione zostaną także uproszczenia w zakresie cen transferowych, tj.:

 • zwolnienie z obowiązku posiadania oświadczenia podmiotu powiązanego przy dokonywaniu korekty cen transferowych na podstawie art. 11e Ustawy o CIT,
 • wyłączenie warunku nieponiesienia straty przez podmiot powiązany w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w przypadku, gdy przychody podatnika w danym roku podatkowym spadną o 50%,
 • uproszczenie związane z zawężeniem kręgu osób upoważnionych do podpisania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych (tj. zgodnie z reprezentacją).
Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Katarzyna Knapik
Partnerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Marta Jamka
Konsultantka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.