Wybór formy opodatkowania

30.06.2022 / Inne

W dniu 15 czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw zwaną Polskim Ładem 2.0.

Polski Ład 2.0. wprowadza do porządku prawnego szereg istotnych zmian w tym także pozwala przedsiębiorcom zmienić wybraną przez nich formę opodatkowania (tj. wsteczna zmiana).

 

Na czym polega zmiana ?

Zmienić dotychczasową formę opodatkowania będą mogli ci podatnicy, którzy w 2022 r. stosują opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub podatkiem liniowym. Podatnicy ci będą mogli zdecydować o stosowaniu zasad ogólnych (tj. opodatkowaniu z zastosowaniem skali podatkowej) do dochodów uzyskanych w roku 2022; zmiana sposobu opodatkowania nie dotyczy 2023 r. i lat kolejnych, a więc przykładowo powrót do opodatkowania ryczałtem w roku 2023 nie będzie wymagał złożenia zawiadomienia w tym zakresie (skuteczne będzie zawiadomienie złożone na początku 2022 r.), natomiast stosowanie zasad ogólnych w roku 2023, jeśli na początku roku 2022 zostało wybrane opodatkowanie ryczałtem będzie możliwe po złożeniu w 2023 r. odpowiedniego zawiadomienia.

 

Preferencja w postaci zmiany formy opodatkowania w rozliczeniu za 2022 r. wynika w głównej mierze z tego, że na gruncie nowych przepisów obniżono stawkę podatku dochodowego dla pierwszego progu skali podatkowej z 17% do 12%. O zmianie dotychczasowej formy opodatkowania przedsiębiorcy zawiadomią urząd skarbowy dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym, w którym wykażą uzyskane w 2022 r. dochody z działalności gospodarczej. Warto zaznaczyć, że zmiana formy opodatkowania będzie mieć wpływ na wysokość składki zdrowotnej, gdyż przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych składka ta jest obliczana jako 9% dochodów (pomniejszonych o składki na ubezpieczenia społeczne).

Podatnicy, którzy zdecydują na zmianę z opodatkowania ryczałtem na opodatkowanie na zasadach ogólnych powinni pamiętać też o tym, że rozliczanie się według zasad ogólnych obliguje ich do prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (uzupełnienia księgi za okres od stycznia do końca czerwca 2022 r.).

 

Jak skutecznie dokonać zmiany formy opodatkowania za 2022 r. ?

Zarówno dla podatników rozliczających się liniowo jak i ryczałtem ustawodawca przewidział identyczne zasady zawiadomienia o zmianie sposobu opodatkowania w 2022 r. Zawiadomienia dokonuje się po zakończeniu roku podatkowego poprzez złożenie w terminie rocznego zeznania PIT-36 zamiast PIT-36L lub PIT-28. W przypadku wcześniejszego złożenia zeznania PIT-36L/PIT-28 lub złożenia zeznania PIT-36 po terminie możliwość zmiany sposobu opodatkowania na opodatkowanie z zastosowaniem skali podatkowej w rozliczeniu za rok 2022 przepadnie.

 

Częściowy ryczałt - na czym polega ?

Ustawodawca wprowadził również szczególną procedurę dot. częściowego rozliczenia się ryczałtem za rok 2022. Podatnik stosujący opodatkowanie ryczałtem może zrezygnować z tego sposobu opodatkowania w trakcie roku poprzez złożenie na piśmie w terminie do dnia 22 sierpnia, oświadczenia o rezygnacji z ryczałtu; oświadczenie to ma zastosowanie do dochodów za okres od lipca do grudnia 2022 oraz do dochodów uzyskanych w kolejnych latach podatkowych. W takim przypadku dochody (a właściwie przychody) uzyskane od stycznia do końca czerwca 2022 r. będą opodatkowane podatkiem zryczałtowanym, a dochody uzyskane od lipca do grudnia 2022 r. - na zasadach ogólnych.

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Magdalena Pancewicz
Doświadczona Menedżerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Maria Strelczenko
Konsultantka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.