Nadmierna troska Szefa KAS o zdrowie podatników – alkohol w usłudze kompleksowej

28.07.2022 / VAT

  • Jak powszechnie wiadomo, alkohol, choć posiada niewątpliwie rzesze amatorów, pozostaje substancją zasadniczo negatywnie wpływającą na zdrowie konsumującego tenże. W związku z tym ze strony lekarzy i nie tylko od lat płyną apele oraz zalecenia, by ten spożywać w możliwie najmniejszych ilościach.

Jak się okazuje, ostatnimi czasy  wsparcie tych głosów przyszło z dość niespodziewanej strony, a mianowicie od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W jednej z wydanych przez siebie zmian interpretacji, Szef KAS zmienił bowiem uprzednio korzystną dla podatnika interpretację, której istotą pozostawała usługa kompleksowa i zawarty w jej ramach alkohol właśnie.

Pierwotnie interpretacja dotyczyła pytania Wnioskodawcy, który chciał się upewnić, iż będzie miał prawo do odliczenia naliczonego VAT z faktury m.in. w zakresie nabywanych usług kompleksowych organizacji imprez integracyjnych dla pracowników. Jak wskazał w opisie stanu faktycznego Wnioskodawca, w skład nabywanej w powyższym celu usługi wchodziło m.in. udostępnienie sali konferencyjnej i niezbędnego sprzętu, zapewnienie noclegów dla uczestników, a także zapewnienie obsługi technicznej i organizacyjnej, organizacja zajęć o charakterze integracyjnym, udostępnienie infrastruktury rekreacyjno-sportowej i wreszcie, co kluczowe, zapewnienie wyżywienia oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych. Oceniając pierwotnie stanowisko Wnioskodawcy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z Wnioskodawcą w pełni, wskazując, iż niewątpliwie ten nabywał będzie usługę kompleksową, a z uwagi na cel nabycia (integrację pracowników), będzie miła prawo do odliczenia VAT z tytułu wystawionej na tej podstawie faktury, jako kosztu pośrednio związanego z działalnością opodatkowaną.

W zmienionej interpretacji znak DOP7.8101.157.2020.HEMD, Szef KAS nie zgodził się jednak z tym podejściem, uznając iż stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Co ciekawe, choć Szef KAS zasadniczo zgodził się tak z klasyfikacją nabywanego zespołu świadczeń jako usługi kompleksowej, jak również możliwością odliczenia co do zasady VAT od takiego wydatku, to jednak, jak wskazał Szef KAS, w takim wypadku wyłączeniu z usługi kompleksowej podlega nabywany alkohol. Uzasadniając to Szef KAS wskazał, iż „[…] prawo to nie będzie przysługiwało w części dotyczącej wydatków na zakup alkoholu z uwagi na brak związku (nawet pośredniego) pomiędzy ich poniesieniem a czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawcy.”. Pomijając ewidentne rozminięcie się powyższego argumentu z empirią i praktycznym wymiarem tego typu wydarzeń, uderza w tym wypadku widoczna niekonsekwencja w prezentowanym przez organ podejściu. Zauważyć bowiem należy, iż z jednej strony Szef KAS wyłącza w niniejszym prawa do odliczenia VAT w zakresie nabytego alkoholu w ramach usługi kompleksowej, a zarazem, nie nakazuje wyłączyć z tejże usług zarówno gastronomicznych jak i noclegowych. W tym miejscu należy natomiast zauważyć, iż fakt braku prawa odliczenia VAT od wydatków na alkohol pozostaje jedynie efektem twórczej interpretacji przepisów prezentowanych od lat przez organy podatkowe, które, co kluczowe, nie znajduje odzwierciedlenia w żadnym miejscu ustawy o VAT- w przeciwieństwie bowiem do usług noclegowych i gastronomicznych (art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT), brak jest przepisów wprost wyłączających w przypadku takich wydatków prawo do odliczenia VAT.

Wyżej omawiana zmiana interpretacji wpisuje się, w jak już wskazano, wieloletnią praktykę organów podatkowych konsekwentnie odmawiających podatnikom prawa do odliczenia VAT od nabywanego alkoholu. Zaprezentowane podejście idzie jednak o krok dalej, będąc przez to wyrazem instrumentalnego podejścia w interpretacji przepisów, wypaczającego w tym wypadku sens usługi kompleksowej oraz utrudniając jej rozliczenie. Warto przy tym zwrócić uwagę, iż nie jest to zarazem pierwszy raz, gdy organy podatkowe próbują sztucznie, jak się zdaje przede wszystkim z powodów fiskalnych, dzielić usługę która z ekonomicznego punktu widzenia pozostaje w swej istocie kompleksowa, niemniej jedna dotychczas takie zapędy hamowane były przy tym jednak dotychczas przez sądy administracyjne (por. przykładowo wyrok  Naczelnego Sądu Administracyjnego  z dnia 1 września 2017 r., sygn. akt I FSK 2270/15, gdzie sąd sprzeciwił się wyodrębnianiu z usługi ubezpieczeniowej (co do zasady zwolnionej) czynności jej towarzyszących niezbędnych do jej świadczenia).

W świetle powyższych rozważań pozostaje ufać, iż zaprezentowane stanowisko było jedynie niezamierzoną nadgorliwością, motywowaną troską o zdrowie społeczeństwa i nie przemieni się w powszechną praktykę. W innym wypadku, u podatników chcących rozliczyć tego typu usługi, przyczyną bólu głowy następnego dnia może bynajmniej nie być spożyty uprzednio alkohol.

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Grzegorz Białowąs
Menedżer
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kamil Kruk
Konsultant
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.